‘t Gooi. Geef ‘t door.

– VERENIGING VRIENDEN VAN HET GOOI –

corporate identity // design // drukwerk // webdesign

Wat een schitterende natuurgebieden kent Nederland. Het Gooi is daar geen uitzondering op. Prachtige bosgebieden, afgewisseld met schitterende waterplassen en heidevlakten. Vereniging Vrienden van het Gooi komt op voor het natuurbehoud in het Gooi. Zowel procedureel als biologisch is de vereniging goed onderlegd en daarmee een serieuze gesprekspartner voor beleidsmakers.

Het maatschappelijk belang van Verenging Vrienden van het Gooi (VVG) is evident. Om de doelstellingen van de VVG te onderstrepen, is een duidelijke profilering noodzakelijk. UNITED ontwikkelt de middelen die de VVG helpen om zich in de markt te positioneren. De vervolgstap is om nieuwe leden te werven die zowel ideëel als inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren aan behoud van de Gooise natuur.